Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice” co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala „Investitii pentru viitorul dumneavoastra”

S.C CATALYST SOLUTIONS S.R.L anunta finalizarea proiectului “Achizitie echipamente TIC si acces la internet pentru cresterea competitivitatii firmei “

Bucuresti, 11 septembrie
Catalyst Solutions cu sediul in Bucuresti, str.Opanez, nr 19, bl. 79 Bis, scara B, etaj 3, ap 35, finalizeaza pe data de 13 septembrie 2014 proiectul “Achizitie echipamente TIC si acces la Internet pentru cresterea competitivitatii firmei”, co-finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare nr. 1855/311/12.05.2014, incheiat cu Ministerul pentru Societatea Informationala, in calitate de Organism Intermediar (denumit in continuare OI), in numele si pentru Ministerul Fondurilor Europene in calitate de Autoritate de Management (denumita in continuare AM).
Valoarea totala a proiectului a fost de 123.776,80 lei, din care asistenta financiara nerambursabila a fost de 89.761,50 lei.
Proiectul a fost implementat in Bucuresti pe o durata de 4 luni.
Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de cresterea utilizarii Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor prin consolidarea infrastructurii TIC precum si prin sustinerea conectarii la broadband a societatii.

Detalii suplimentare puteti obtine de la:
Persoana de contact: Manolache Delia
Functie: Responsabil financiar
Contact: 0755.020.446 / 021.318.55.77
delia.manolache(at)catalyst.ro

Recent Posts